Polityka prywatności

Tę stronę i całą witrynę można przetłumaczyć, wybierz flagę dla preferowanego języka:

EN  FR  DE  IT  PL RO  ES  

LU  ARABSKI   CN  IN  PT  RU

Pliki cookie i polityka prywatności

O naszej polityce prywatności

Koopjesboom VOF bardzo dba o Twoją prywatność. Dlatego przetwarzamy tylko te dane, które są nam potrzebne do (ulepszania) naszych usług, a zebrane przez nas informacje o Tobie i Twoim korzystaniu z naszych usług traktujemy z ostrożnością. Nigdy nie udostępniamy Twoich danych podmiotom trzecim w celach komercyjnych. Niniejsza polityka prywatności dotyczy korzystania ze strony internetowej i usług świadczonych przez Koopjesboom VOF. Data wejścia w życie niniejszych warunków to 13 r., wraz z opublikowaniem nowej wersji wygasa ważność wszystkich poprzednich wersji. Niniejsza polityka prywatności opisuje, jakie dane o Tobie są przez nas zbierane, do czego te dane są wykorzystywane, komu i na jakich warunkach te dane mogą być udostępniane stronom trzecim. Wyjaśnimy Ci również, w jaki sposób przechowujemy Twoje dane i jak chronimy Twoje dane przed niewłaściwym wykorzystaniem oraz jakie masz prawa w odniesieniu do przekazanych nam danych osobowych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki prywatności, możesz skontaktować się z naszą osobą kontaktową w sprawach prywatności, dane kontaktowe znajdziesz na końcu naszej polityki prywatności.

O przetwarzaniu danych

Poniżej możesz przeczytać, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane, gdzie je przechowujemy (lub przechowujemy), jakich technik bezpieczeństwa używamy i dla których dane są dostępne.

Oprogramowanie sklepu internetowego

KBmodelcars.com

Nasz sklep internetowy został opracowany przy użyciu oprogramowania stron trzecich. Dane osobowe, które nam udostępniasz w celu świadczenia naszych usług, będą udostępniane tej stronie. Ta strona trzecia ma dostęp do twoich danych, aby zapewnić nam wsparcie (techniczne), nigdy nie wykorzysta twoich danych w żadnym innym celu. Ta osoba trzecia jest zobowiązana do podjęcia odpowiednich środków bezpieczeństwa na podstawie zawartej z nią umowy. Nasze oprogramowanie sklepu internetowego wykorzystuje pliki cookie do zbierania informacji technicznych dotyczących korzystania z oprogramowania, żadne dane osobowe nie są gromadzone i / lub przechowywane.

Hosting

Usługi internetowe Skyberate

Kupujemy hosting i usługi poczty elektronicznej od Usługi internetowe Skyberate.  Usługi internetowe Skyberate Przetwarza dane osobowe w naszym imieniu i nie wykorzystuje Twoich danych do własnych celów. Strona ta może jednak gromadzić metadane dotyczące korzystania z usług. To nie są dane osobowe. Usługi internetowe Skyberate podjął odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec utracie i nieuprawnionemu wykorzystaniu Twoich danych osobowych. Skyberate jest zobowiązana do zachowania tajemnicy na podstawie umowy.

E-mail i Lista mailingowa

Biuletyny wysyłamy e-mailem z zewnętrzną stroną marketingową. Ten podmiot marketingowy nigdy nie wykorzysta Twojego imienia i nazwiska ani adresu e-mail do własnych celów. Na dole każdej wiadomości e-mail wysyłanej automatycznie za pośrednictwem naszej strony internetowej zobaczysz link „zrezygnuj z subskrypcji”. W takim przypadku nie będziesz już otrzymywać naszego biuletynu. Twoje dane osobowe są bezpiecznie przechowywane przez naszą platformę marketingową. Nasze narzędzie marketingowe wykorzystuje pliki cookie i inne technologie internetowe, które zapewniają wgląd w to, czy wiadomości e-mail są otwierane i czytane. To narzędzie marketingowe zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Twoich danych w celu dalszego ulepszania usługi i udostępniania informacji stronom trzecim w tym kontekście. Zawsze możesz skontaktować się z nami w sprawie pytań lub komentarzy KONTAKT nagrywać.

Usługi internetowe Skyberate

Korzystamy z usług Skyberate Internet Services w naszym regularnym biznesowym ruchu pocztowym. Strona ta podjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby w jak największym stopniu zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu, utracie i uszkodzeniu Twoich i naszych danych. Skyberate Internet Services nie ma dostępu do naszej skrzynki pocztowej i cały nasz ruch e-mailowy traktujemy jako poufne.

Procesory płatnicze

Dostawcy płatności,

Korzystamy z usług dostawców płatności w celu przetwarzania (części) płatności w naszym sklepie internetowym. Nasi dostawcy usług płatniczych przetwarzają Twoje imię i nazwisko, adres i dane zamieszkania oraz Twoje

informacje dotyczące płatności, takie jak numer konta bankowego lub numer karty kredytowej. Nasi dostawcy usług płatniczych podjęli odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe. Nasi dostawcy usług płatniczych zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania Twoich danych w celu dalszego ulepszania usługi i udostępniania (zanonimizowanych) danych stronom trzecim. Dostawcy usług płatniczych udostępniają dane osobowe i informacje dotyczące Twojej sytuacji finansowej agencjom ratingowym w przypadku wniosku o odroczenie terminu płatności (kredyt). Wszystkie wyżej wymienione zabezpieczenia w zakresie ochrony danych osobowych dotyczą również tych części usług dostawców płatności, dla których zatrudniają osoby trzecie. Nasi dostawcy usług płatniczych nie przechowują Twoich danych dłużej, niż zezwalają na to warunki prawne.

Recenzje

WebshopKeur

Wij verzamelen recenzje za pośrednictwem platformy het van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een ​​naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een ​​toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een ​​review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een ​​review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt. 

Google

Zbieramy recenzje za pośrednictwem platformy Google. Jeśli zostawisz recenzję za pośrednictwem Google wówczas musisz podać swoje imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail. Google Udostępnia nam te informacje, abyśmy mogli połączyć recenzję z Twoim zamówieniem. Google publikuje również Twoje imię i nazwisko we własnej witrynie internetowej. W niektórych przypadkach Google skontaktować się z Tobą w celu wyjaśnienia Twojej recenzji. W przypadku, gdy zaprosimy Cię do pozostawienia recenzji, udostępnimy Google Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Wykorzystują te informacje wyłącznie w celu zaproszenia Cię do pozostawienia recenzji. Google podjął odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych. Google zastrzega sobie prawo do angażowania stron trzecich do świadczenia usług, w przypadku których musimy Google otrzymane pozwolenie. Wszystkie wyżej wymienione zabezpieczenia w zakresie ochrony danych osobowych dotyczą również tych części usługi, do których Google angażuje strony trzecie.

Wysyłka i logistyka 

PostNL

Kiedy składasz u nas zamówienie, naszym zadaniem jest dostarczenie Ci przesyłki. Do realizacji dostaw korzystamy z usług PostNL. Dlatego konieczne jest udostępnienie PostNL Twojego imienia i nazwiska, adresu i danych dotyczących miejsca zamieszkania. PostNL wykorzystuje te informacje wyłącznie w celu wykonania umowy. W przypadku, gdy PostNL angażuje podwykonawców, PostNL udostępni również Twoje dane tym stronom. 

DHL

Jeśli złożysz u nas zamówienie, naszym zadaniem jest dostarczenie paczki do Ciebie. Korzystamy z usług DHL w celu realizacji dostaw. Dlatego konieczne jest, abyśmy udostępnili swoje imię i nazwisko, adres i dane miasta DHL. DHL wykorzystuje te informacje wyłącznie w celu wykonania umowy. W przypadku, gdy DHL angażuje podwykonawców, DHL udostępnia również Twoje dane tym stronom. 

DPD

Jeśli złożysz u nas zamówienie, naszym zadaniem jest dostarczenie Ci przesyłki. Przy realizacji dostaw korzystamy z usług firmy DPD. Dlatego konieczne jest, abyśmy udostępnili DPD Twoje imię i nazwisko, adres i dane zamieszkania. DPD wykorzystuje te informacje wyłącznie w celu wykonania umowy. W przypadku, gdy DPD angażuje podwykonawców, DPD udostępnia również Twoje dane tym stronom. 

Fakturowanie i księgowość

Korzystamy z usług oprogramowania księgowego do śledzenia naszej administracji i księgowości. Udostępniamy Twoje imię i nazwisko, dane adresowe i zamieszkania oraz szczegóły dotyczące Twojego zamówienia. Dane te służą do administrowania fakturami sprzedaży. Twoje dane osobowe będą przesyłane i przechowywane chronione. Nasz dostawca oprogramowania księgowego jest zobowiązany do zachowania tajemnicy i będzie traktował Twoje dane jako poufne. Nasze oprogramowanie księgowe nie wykorzystuje danych osobowych do celów innych niż opisane powyżej.

Zewnętrzne kanały sprzedaży 

Sprzedajemy (część) naszych artykułów za pośrednictwem zewnętrznych kanałów sprzedaży. Jeśli złożysz zamówienie na jednej z tych platform, te zewnętrzne kanały sprzedaży udostępnią nam Twoje zamówienie i dane osobowe. Używamy tych informacji do realizacji Twojego zamówienia. Twoje dane traktujemy poufnie i podjęliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane przed utratą i nieuprawnionym użyciem.

Cel przetwarzania danych 

Ogólny cel przetwarzania

 Używamy Twoich danych wyłącznie na potrzeby naszych usług. Oznacza to, że cel przetwarzania jest zawsze bezpośrednio związany ze złożonym przez Ciebie zamówieniem. Nie wykorzystujemy Twoich danych do (ukierunkowanego) marketingu. Jeśli udostępnisz nam informacje i wykorzystamy te informacje, aby skontaktować się z Tobą w późniejszym czasie - innym niż na Twoją prośbę - wyraźnie Cię o to poprosimy. Twoje dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim w celu innym niż wypełnienie obowiązków księgowych i innych obowiązków administracyjnych. Te strony trzecie są zobowiązane do zachowania poufności na podstawie umowy między nimi a nami, przysięgi lub zobowiązania prawnego. 

Dane zbierane automatycznie

Dane zbierane automatycznie przez naszą stronę internetową są przetwarzane w celu dalszego ulepszania naszych usług. Te dane (na przykład Twój adres IP, mybbrprzeglądarka i system operacyjny) nie są danymi osobowymi. 

Współpraca w dochodzeniach podatkowych i karnych

W niektórych przypadkach Koopjesboom VOF może zostać pociągnięty do prawnego obowiązku udostępniania danych w związku z rządowymi dochodzeniami podatkowymi lub karnymi. W takim przypadku jesteśmy zmuszeni udostępnić Twoje dane, ale będziemy się temu sprzeciwiać w ramach możliwości, jakie daje nam prawo.

Okresy przechowywania

Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jesteś naszym klientem. Oznacza to, że przechowujemy Twój profil klienta, dopóki nie wskażesz, że nie chcesz już korzystać z naszych usług. Jeśli nam to wskażesz, potraktujemy to również jako prośbę o zapomnienie. W oparciu o obowiązujące obowiązki administracyjne musimy przechowywać faktury z Twoimi (osobistymi) danymi, więc będziemy przechowywać te dane tak długo, jak będzie obowiązywał odpowiedni okres. Jednak pracownicy nie mają już dostępu do Twojego profilu klienta i dokumentów, które stworzyliśmy w wyniku Twojego zlecenia. 

Twoje prawa

Na podstawie obowiązującego ustawodawstwa holenderskiego i europejskiego, jako osoba, której dane dotyczą, masz określone prawa w odniesieniu do danych osobowych, które są przetwarzane przez nas lub w naszym imieniu. Poniżej wyjaśniamy, jakie to są prawa i jak można się na nie powoływać. Zasadniczo, aby zapobiec nadużyciom, będziemy wysyłać kopie i kopie Twoich danych wyłącznie na Twój znany już adres e-mail. W przypadku, gdy chcesz otrzymać dane na inny adres e-mail lub np. Pocztą, poprosimy Cię o identyfikację. Prowadzimy ewidencję zrealizowanych wniosków, w przypadku żądania zapomnienia administrujemy danymi anonimowymi. Otrzymasz wszystkie oświadczenia i kopie danych w formacie danych do odczytu maszynowego, którego używamy w naszych systemach. Masz prawo w dowolnym momencie złożyć skargę do holenderskiego organu ochrony danych, jeśli podejrzewasz, że niewłaściwie wykorzystaliśmy Twoje dane osobowe. manużyj tutaj.

Prawo do wglądu

Zawsze masz prawo wglądu do danych, które przetwarzamy lub przetwarzaliśmy, a które dotyczą Twojej osoby lub które można powiązać z Tobą. Możesz dostać żądanie w tym celu do naszej osoby kontaktowej w sprawach dotyczących prywatności. W ciągu 30 dni otrzymasz odpowiedź na swoje zgłoszenie. Jeśli Twoja prośba zostanie uwzględniona, wyślemy Ci kopię wszystkich danych z przeglądem podmiotów przetwarzających, które posiadają te dane, ze wskazaniem kategorii, w której przechowujemy te dane, na znany nam adres e-mail. 

Prawo do sprostowania

Zawsze masz prawo do posiadania danych, które przetwarzamy lub przetwarzaliśmy, a które dotyczą Twojej osoby lub które można powiązać z Tobą. Możesz dostać żądanie w tym celu do naszej osoby kontaktowej w sprawach dotyczących prywatności. W ciągu 30 dni otrzymasz odpowiedź na swoje zgłoszenie. Jeśli Twoja prośba zostanie uwzględniona, prześlemy Ci potwierdzenie, że dane zostały dopasowane do znanego nam adresu e-mail. 

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Zawsze masz prawo do ograniczenia przetwarzanych przez nas danych dotyczących Twojej osoby lub danych, które można powiązać z Tobą. Możesz dostać żądanie w tym celu do naszej osoby kontaktowej w sprawach dotyczących prywatności. W ciągu 30 dni otrzymasz odpowiedź na swoje zgłoszenie. Jeśli Twoja prośba zostanie uwzględniona, na znany nam adres e-mail prześlemy Ci potwierdzenie, że dane nie będą przetwarzane do czasu anulowania ograniczenia. 

Prawo do przenoszenia

Zawsze masz prawo do posiadania danych, które przetwarzamy lub przetwarzaliśmy, a które dotyczą Twojej osoby lub mogą zostać do Ciebie przypisane przez inną stronę. Możesz dostać żądanie w tym celu do naszej osoby kontaktowej w sprawach dotyczących prywatności. W ciągu 30 dni otrzymasz odpowiedź na swoje zgłoszenie. Jeśli Twoja prośba zostanie uwzględniona, prześlemy Ci kopie lub kopie wszystkich danych o Tobie, które przetworzyliśmy lub które zostały przetworzone w naszym imieniu przez inne podmioty przetwarzające lub osoby trzecie na znany nam adres e-mail. Najprawdopodobniej w takim przypadku nie będziemy mogli kontynuować usługi, ponieważ nie będzie można wówczas zagwarantować bezpiecznego łączenia plików danych. 

Prawo do sprzeciwu i inne prawa

W niektórych przypadkach masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez lub w imieniu Koopjesboom VOF. W przypadku wniesienia sprzeciwu niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania danych do czasu rozstrzygnięcia sprzeciwu. Jeśli Twój sprzeciw jest uzasadniony, wykonamy kopie i / lub kopie danych, które przetwarzamy lub przetworzyliśmy, do dyspozycji, a następnie trwale zaprzestaniemy przetwarzania. Masz również prawo nie podlegać zautomatyzowanemu indywidualnemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu. Nie przetwarzamy Twoich danych w taki sposób, aby przysługiwało to prawo. Jeśli uważasz, że tak jest, proszę KONTAKT skontaktuj się z naszą osobą kontaktową w sprawach dotyczących prywatności. 

Pliki Cookies

Google Analytics

Za pośrednictwem naszej strony internetowej w ramach usługi „Analytics” umieszczane są pliki cookies amerykańskiej firmy Google. Korzystamy z tej usługi, aby śledzić i otrzymywać raporty dotyczące sposobu, w jaki odwiedzający korzystają ze strony internetowej. Ten podmiot przetwarzający może być zobowiązany do zapewnienia dostępu do tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Zbieramy informacje o Twoim zachowaniu podczas surfowania i udostępniamy je Google. Google może zinterpretować te informacje w połączeniu z innymi zbiorami danych i tak dalej manśledź swoje ruchy w internecie. Google wykorzystuje te informacje do oferowania między innymi ukierunkowanych reklam (Adwords) oraz innych usług i produktów Google. 

Pliki cookie stron trzecich

W przypadku gdy oprogramowanie stron trzecich korzysta z plików cookie, jest to określone w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. 

Billink Zapłać później

„Dane osobowe i/lub dane firmy, które Koopjesboom VOF udostępnia użytkownikowi w kontekście
zamówienie, które korzysta z płatności po wykonaniu usługi, zostanie przetworzone przez nas - lub przez osoby trzecie, na rzecz których dokonywana jest płatność
scedowane (cesowane) wierzytelności służą m.in. do:
a) analizy ryzyka i badania zdolności kredytowej w celu uniknięcia nadmiernego kredytowania;
b) to na poprawnym manzapewnienie komunikacji, administracji, zarządzania relacjami z klientem,
fakturowanie i ściąganie należności wynikających z usługi odpłatnej;
c) zapobieganie nadużyciom finansowym lub nieprawidłowościom, ich wykrywanie i zwalczanie;
d) Kontaktowanie się z konsumentami w celach marketingu (bezpośredniego).
Aby uzyskać pełny przegląd przetwarzania, które ma miejsce podczas późniejszej płatności, odsyłamy Cię do Oświadczenia o ochronie prywatności wybranego dostawcy.

Jeśli zdecydujesz się na płatność z dołu, musisz wpłacić kwotę w ustalonym terminie płatności
Billink BV (dalej: „Billlink”). Przecież wszystkie prawa wynikające z roszczenia zostały przez nas przeniesione na
Billink, który zajmie się windykacją roszczenia. Twoje dane będą testowane i rejestrowane przez lub w imieniu Billink.Dane te mogą być wykorzystywane między innymi do windykacji zaległych roszczeń, celów marketingowych, weryfikacji danych oraz testowania zamówień w ramach realizacji polityki akceptacji organizacji i/lub klientów powiązanych z Billink.

Billink zastrzega sobie prawo do odrzucenia prośby klienta o wpłatę na konto. Zastosowany termin płatności jest ścisłym terminem. W przypadku opóźnienia w płatności, klient pozostaje w zwłoce bez powiadomienia o zwłoce, a Billink jest uprawniony do naliczania ustawowych odsetek handlowych w okresach miesięcznych od daty płatności faktury (przy czym część miesiąca jest traktowana jako cały miesiąc) .

Billink ma również prawo obciążyć klienta kosztami windykacji pozasądowej na podstawie przepisów prawa. W przypadku klientów biznesowych Billink ma również prawo do wysyłania przypomnień orazmanobciążenie klienta kosztami, bez uszczerbku dla prawa Billink do obciążenia klienta faktycznie poniesionymi kosztami, jeżeli przekraczają tak obliczoną kwotę. Koszty te wynoszą minimum 15% kwoty głównej przy minimum 40 euro dla konsumentów i 75 euro dla firm. Billink jest również uprawniony do przeniesienia roszczenia na osobę trzecią. To, co zostało ustalone powyżej w odniesieniu do Billink, zostanie w takim przypadku również przeniesione na osobę trzecią, na którą przeniesiono roszczenie.

Klient uwzględni również następujący fragment w swoich ogólnych warunkach lub podobnym oświadczeniu dla klientów belgijskich:


Brak zapłaty faktury w terminie prowadzi do uruchomienia wewnętrznych i zewnętrznych
procedura przypomnienia. Z mocy prawa i bez zawiadomienia o niewykonaniu zobowiązania, wewnętrzne przypomnienie firmy Billink będzie .
zostanie naliczony stały koszt administracyjny w wysokości 12,50 €. W momencie, gdy Billink jest zobowiązany przekazać roszczenie do wyspecjalizowanej firmy windykacyjnej, to z powodu trwałego braku zapłaty, roszczenie powiększa się również o stałą klauzulę odszkodowania z tytułu braku zapłaty w wysokości 20% przy minimum € 10 oraz odsetki za zwłokę w wysokości 12 % rocznie, naliczane od kwoty faktury od daty wysłania faktury. Koszty związane z przekazaniem akt, a także rekompensatą za ściągnięcie należnych kwot są szacowane na stałą kwotę w wysokości 35,00 EUR i pozostają w całości na Twój koszt, bez uszczerbku dla kosztów opisanych powyżej w przypadku wezwań wewnętrznych, klauzuli stałej rekompensaty i późne zainteresowanie. Sądy okręgu sądowego w Antwerpii są wyłącznie właściwe do rozstrzygania sporów dotyczących płatności lub realizacji naszych dostaw.

Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszej polityki prywatności w dowolnym momencie. Jednak zawsze znajdziesz najnowszą wersję na tej stronie. Jeśli nowa polityka prywatności będzie miała wpływ na sposób, w jaki przetwarzamy już zebrane dane dotyczące Ciebie, poinformujemy Cię o tym e-mailem.

Kontakt

Drzewo okazji VOF

Lorentzweg 26 2964LN Groot-Ammers Holandia T (0031) 1844634329  E [email chroniony]

Osoba kontaktowa w sprawach prywatności

Bram

Przejrzyj nas tutaj