Odpowiedzialność

Drzewo okazji VOF (Izba Gospodarcza: 58220259), zwana dalej KBmodelcars, niniejszym zapewnia dostęp do serwisu Strona internetowa i zaprasza na oferowane tutaj Rodzaj skonfiskować.

KBmodelcars zastrzega sobie prawo do zmiany treści lub usunięcia części w dowolnym momencie bez konieczności powiadamiania użytkownika.

Ograniczona odpowiedzialność
KBmodelcars dokłada wszelkich starań, aby jak najczęściej aktualizować i/lub uzupełniać zawartość Serwisu. Pomimo tej staranności i uwagi możliwe jest, że treść jest niekompletna i/lub niepoprawna.

Oferowane w Serwisie Rodzaj są oferowane bez jakiejkolwiek gwarancji lub roszczenia do poprawności. Materiały te mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia od KBmodelcars.

W szczególności wszystkie ceny w Serwisie podlegają błędom pisarskim i programistycznym. Nie ponosimy odpowiedzialności za konsekwencje takich błędów. Na podstawie takich błędów nie dochodzi do zawarcia umowy. W przypadku hiperłączy do stron internetowych lub usług osób trzecich zawartych w Serwisie, KBmodelcars nigdy nie przyjmuj odpowiedzialności.

Prawa autorskie
Wszelkie prawa własności intelektualnej dotyczące tych materiałów należą do KBmodelcars.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i jakiekolwiek inne wykorzystanie tych materiałów bez pisemnej zgody jest zabronione KBmodelcars, z wyjątkiem i tylko w zakresie, w jakim przepisy prawa bezwzględnie stanowią inaczej (np. prawo do wyceny), chyba że określono inaczej dla określonych materiałów.

Pozostałe
To wyłączenie odpowiedzialności może się zmieniać od czasu do czasu.